Simma i dike eller gå tillbaka? Dikessim!

Vi har kommit till den mest minnesvärda delen av Skifsen runt. Jag lämnar över ordet till I, som förutom att stå för guidandet av er ner i dagens besvärligaste vatten även har tagit alla inläggets bilder. Själv bryter jag bara in med bildtexter samt asterisker som leder till fotnoter för förtydliganden och protester: Fortsätt läsa