Stängselmosstjärnen

Projektet inleddes med dramatik då det visade sig att jag hade placerat handduken i en myrstack. Jag, och myrstacken, var när detta uppenbarade sig belägna på en minimal tuva en bit ut i tjärnen, och detta krävde att många beslut fattades på kort tid. Lyckligtvis för min skull, men inte för lösnummerförsäljningen, fattade jag så pass kloka beslut att jag kom i land utan att åter trilla i. Dessutom vann jag striden om handduken. Fortsätt läsa